Teremi Toz Toplama Sistemi

Ürün Detayları

Teremi Toz Toplama Sistemleri, teremiye ürün döküşü sırasında açığa çıkan toz ve partiküllerin çevreye zarar vermesini engellemek için tasarlanmıştır. Bu sistemde minimum enerji sarfiyatı ile maksimum verim sağlanmaktadır.

Teremiye ürün akışı sırasında ortaya çıkan toz, sistem içindeki fanlar yardımıyla çekilir. İçe çekilen havadaki toz tanecikleri filtre torbalarına yapışarak havanın temizlenmesini sağlar. Temiz hava dışarı gönderilir. Biriken toz tanecikleri ise üstteki hava deposundan aşağı doğru belirli aralıklarla verilen basınçlı hava sayesinde filtre torbalarından ayrılarak alttaki helezona düşer. Burada biriken toz helezon iticiler yardımıyla sistem dışındaki çuvallara gönderilir.